سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هجرت یعنی انسان، در شدنِ همیشگی اش

یکشنبه 89/2/19 4:47 صبح| خبر، خداحافظی | نظر

از حدود یک سال و نیم پیش شروع کردم. با نام «روانشناسی تربیتی». در ابتدا فقط در حد یک وبلاگی برای ارائه کارهای کلاسی بود که دوستان همکلاسی نهایت همکاری را کردند!!! اما وبلاگ در حد یک تابلوی کلاسی باقی نماند. تازه نوشتنم گل کرده بود و می خواستم مطالب شخصی را هم در وبلاگم بگذارم. بعد از چند مدتی زور زدن به اینجا رسیدم که اسم وبلاگ گویای محتوای آن نیست برای همین اسم وبلاگ را به «در پناه آزادی» تغییر دادم. چند وقتی گذشت،  متوجه شدم نمی شود هم مطالب شخصی را نوشت و هم وبلاگی تخصصی داشت. برای همین تصمیم گرفتم مطالب شخصیم را در وبلاگی دیگر با همان اسم بنویسم و اسم این وبلاگ را به «تعلیم و تربیت» تغییر دادم. این اسم بهتر از بقیه بود. میل به بهتر شدن و کم تجربگی موجب این همه تغییر و تحول شده بود. وبلاگ شخصی ام را در بلاگر ساختم. امکانات و راحتی کار با بلاگر و سوسه ام کرد که وبلاگ «تعلیم و تربیت» را هم به بلاگر انتقال بدهم. به هزار و یک دلیل. از خیلی وقت پیش این فکر در سرم بود اما فرصت عملی کردنش را نداشتم. اما خوشبختانه امروز توانستم این کار را تمام کنم.
باید با پارسی بلاگ خدا حافظی کنم.شاید، فقط شاید دوباره بازگردم آن هم به دلایلی که در کشور ما کم پیدا نمی شود. مثلا فیلتر شدن بلاگر.


قابل توجه تمامی دوستان و بازدید کنندگان گرامی:

 وبلاگ «تعلیم و تربیت» از این تاریخ به بعد، در آدرس جاری به روز رسانی نخواهد شد.

شما برای پی گیری مطالب این و بلاگ می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:


http://talim-tarbiat.blogspot.com


روزت مبارک

یکشنبه 89/2/12 5:5 عصر| خبر | نظر

ای معلم
 تشبیه تو به شمع بی انصافیست
چراکه شمع را می سازند تا بسوزد و تو می سوزی تا بسازی
روز معلم گرامی باد.

بررسی رابطه ی بین حمایت اجتماعی، شیوه ی دینداری و سبک های هویت

سه شنبه 89/2/7 3:3 صبح| تحقیق، حمایت اجتماعی، دینداری، سبک هویت، بیرجند | نظر

قابل توجه تمامی کسانی که به نحوی در انجام این تحقیق مشارکت داشته اند
معرفی تحقیق:
برای آشنایی بیشتر با این تحقیق می توانید به این لینک مراجعه کنید و پیشنهاده تحقیق را مطالعه نمایید.
گزارش کار:
این تحقیق در مرحله ی جمع آوری اطلاعات است. امید است در اردیبهشت ماه اطلاعات جمع آوری شود و در خرداد ماه تجزیه تحلیل صورت بگیرد و در اواخر همان ماه نتایج انتشار یابد.

از آنجایی که این وبلاگ به روز رسانی نخواهد شد، شما می توانید نتایج این تحقیق را در این آدرس مشاهده کنید

اعتباریابی پرسشنامه (MTEBI) در دانشجو معلمان بیرجندی

سه شنبه 89/2/7 2:59 صبح| پرسشنامه، تحقیق، اعتباریابی، خودکارامدی، دانشجو معلمان | نظر

قابل توجه تمامی کسانی که به نحوی دراعتباریابی این پرسشنامه مشارکت داشته اند
معرفی پرسشنامه
در سال 1990 انوچ و ریگز  برای سنجش خودکارامدی تدریس معلمان و دانشجو معلمان دست به تهیه پرسشنامه ای زدند. این پرسشنامه دو فرم داشت. فرم (STEBI-A)  برای سنجش خودکارامدی معلمان ابتدایی ساخته شده و دارای 23 آیتم با گستره پاسخ 5 سطحی (از کاملا موافقم=5 نمره تا کاملا مخالفم=1 نمره) و دو خرده مقیاس بود. خرده مقیاس (GET)  برای سنجش خودکارامدی عمومی تدریس و خرده مقیاس (PET)  برای سنجش خودکارامدی شخصی تدریس بود. انوچ و ریگز آلفای هر دو خرده مقیاس را به ترتیب 92 /. و 77/. اعلام کردند. با تغییر جملات و افعال فرم (STEBI-A) به زمان «آینده»، فرم (STEBI-B)  برای سنجش عقاید خودکارامدی تدریس دانشجو معلمان ساخته شد. این فرم نیز مانند فرم (STEBI-A) دارای 23 آیتم و دو خرده مقیاس (GET) و (PET) بود (به نقل از انوچ و همکاران، 2000).
پرسشنامه های زیادی از فرم های (STEBI) استخراج شده است. انوچ و همکاران (2000) پرسشنامه خودکارامدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی (MTEBI)  را از روی فرم (STEBI-B) ساختند. این مقیاس در شکل اولیه خود دارای 23 آیتم با گستره پاسخ 5 سطحی (از کاملا موافقم=5 نمره تا کاملا مخالفم=1 نمره) و دو خرده مقیاس بود. خرده مقیاس (PMTE)  برای سنجش کارامدی تدریس ریاضی که 13 ایتم داشت. خرده مقیاس (MTOE)  که انتظار نتایج تدریس دانشجو معلمان را می سنجید و دارای 10 آیتم بود. تحلیل های آماری برای هر دو خرده مقیاس انجام شد و 2 آیتم که همبستگی کمتر از  30 ./ داشتند از پرسشنامه حذف شدند. پرسشنامه نهایی دارای 21 سوال شد که 13 سوال (سوالات 2، 3، 5، 6، 8، 11، 15، 16، 17، 18، 19، 20 و 21) مربوط به خرده مقیاس (PMTE) و 8 سوال (سوالات 1، 4، 7، 9، 10، 12، 13 و 14) مربوط به خرده مقیاس (MTOE) بود. برای خرده مقیاس (PMTE) 8 سوال به صورت منفی نوشته شد و 5 سوال به صورت مثبت.  سوالات خرده مقیاس (MTOE) همگی به صورت مثبت نوشته شدند. پایایی خرده مقیاس ها به ترتیب برای (PMTE) آلفای کرونباخ 88./ و برای (MTOE) آلفای کرونباخ  77./  گزارش شده است. تحلیل فاکتور های تاییدی نشان داد که دو خرده مقیاس از یکدیگر مستقل هستند، که تایید کننده روایی سازه (MTEBI) است. ساختار اصلی (MTEBI) به وسیله تجزیه تحلیل تاییدی فاکتورها با استفاده از  برنامه EQS  آزموده شد (انوچ و همکاران، 2000).
با توجه به آنکه تحقیق پیرامون خودکارامدی معلمان و دانشجو معلمان ایرانی در تدریس ریاضی مبرم و ضروری است و ابزاری استاندارد برای سنجش خودکارامدی آنان در تدریس ریاضی وجود ندارد، لذا ما در این تحقیق به دنبال هنجار یابی پرسشنامه عقاید کارامدی معلمان (MTEBI) که توسط انوچ و همکاران (2000) ساخته شده هستیم تا اساسی باشد برای تحقیقات بعدی در زمینه خودکارامدی دانشجو معلمان در تدریس ریاضی.
گزارش پیشرفت کار:
داده های این پرسشنامه جمع آوری شده و در مرحله تجزیه تحلیل است. امید است که در اردیبهشت ماه امسال نتایج را منتشر کنیم.

از آنجایی که این وبلاگ
به روز رسانی نخواهد شد، شما می توانید نتایج این تحقیق را در
این
آدرس
مشاهده کنید


اعتبار یابی پرسشنامه شیوه ی دینداری در دانش آموزان و دانشجویان ش

سه شنبه 89/2/7 2:53 صبح| اعتبار یابی، دینداری، پتحقیق | نظر

قابل توجه تمامی کسانی که به نحوی در اعتبار یابی این پرسشنامه شرکت داشته اند
معرفی مختصر پرسشنامه:
وولف (1991-1997، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003) اخیراً دیدگاهی جامع در مورد رویکرد به دین ارائه کرده است که بر اساس نظر وی تمام رویکرد های ممکن به دین را می توان در دو محور عمود بر هم خلاصه کرد. محور عمودی میزان پذیرش و درونی سازی مفاهیم و اهداف مذهبی را می سنجد و محور افقی چگونگی تفسیر کردن این مفاهیم (سمبولیک و یا تحت الفظی) را مورد سنجش قرار می دهد. بنابر این، بعد چگونگی تفسیر مفاهیم مذهبی، صریحاً به شناخت اجتماعی و راهی که مضامین مذهبی پردازش می شوند اشاره دارد. از ادغام این دو محور چهار ناحیه تشکیل می شود، که در ادامه به آنها می پردازیم.
پذیرش – تفسیر تحت الفظی (دینداری متعصبانه): بر اساس نظر وللف (1996، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003)، این حالت (پذیرش عناصر و مضامین مذهبی و تفسیر تحت الفظی آنها)، تا اندازه ای در مقیاس عقاید «کهنه پرستی» بارون (1963)، منعکس شده است. بنابراین، کسانی که گرایش دارند عناصر مذهبی را به صورت تحت الفظی تفسیر کنند احتمالاً نمره بیشتری در تعصب مذهبی و نمره کمتری در توسعه شناختی می گیرند. این افراد کمتر انعطاف پذیرند. این افراد بیشتر به «بنیاد گرا» معروف هستند.
عدم پذیرش – تفسیر تحت الفظی (بی دینی سطحی): بر اساس نظر وولف (1996، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003)، این بخش تا اندازه ای در گرایش مذهبی بدون تمیز آلپورت و رز (1967)، بعلاوه در مقیاس «کهنه پرستی» بارون (1963) منعکس شده است. افرادی که جزء این بخش هستند، گرایش دارند در موضوعات مذهبی کمتر متعصب و بیشتر عقلانی باشند، اما کمتر می توانند خالی از غرض باشند، کمتر قادرند ایده ها را ارزیابی کنند، کمتر انعطاف پذیرند و کمتر می توانند خود را انطباق دهند.
عدم پذیرش- تفسیر نمادین (نسبی گرایی دینی): این بعد با با مقیاس جستجوی باستون، کنراد و ونتیس (1993)، و مقیاس «روشن فکری» بارون (1963) همبستگی دارد. وولف (1991،1997، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003)،  بیان داشت که این افراد پیچیده، دارای حساسیت و هوش اجتماعی، و کمتر متعصب و بیشتر مبتکر هستند.
پذیرش- تفسیر نمادین (دینداری آگاهانه): این بعد، از کار ریکوور (1970) در علم تفسیر مدرن، مشتق شده است. بر اساس نظر وولف (1970، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003). مشخص کردن ویژگی های افراد این طبقه مشکل است، برای اینکه آنها در تحقیقات تجربی تا درجه زیادی مسامحه کارند. علاوه بر این، وولف استدلال کرد که، مشخصه های فردی زیادی به آنها اختصاص داده شده.
در سال (1996) هازبت برای عملیاتی کردن نظر وللف (1992-1997) پرسشنامه ای ساخت تا بتواند چهار بعد مورد نظر وولف (1.پذیرش مضامین مذهبی و تفسیر نمادین آنها، 2. عدم پذیرش مضامین مذهبی و تفسیر نمادین آنها، 3. پذیرش مضامین مذهبی و تفسیر تحت الفظی آنها و 4. عدم پذیرش مضامین مذهبی و تفسیر تحت الفظی آنها) را بسنجد. در پرسشنامه اولیه دو بعد پذیرش و عدم پذیرش مضامینِ مذهبی و تفسیرِ نمادین آنها، به هم چسبندگی داشتند. به عبارتی پرسشنامه قادر نبود که افراد متعلق به این دو بعد را از هم متمایز کند. با کمک دوریز و همکاران (2000، به نقل از فونتاین و همکاران، 2003)  این پرسشنامه اصلاح شد و این دو بعد از یکدیگر مجزا شدند.  این پرسشنامه دوباره توسط فونتاین و همکاران (2003) مورد بازبینی قرار گرفت اما چون پرسشنامه زبانی پیچیده داشت، دوریز و همکاران (2005) تصمیم گرفتند که پرسشنامه را خلاصه و ساده کنند. نتیجه ی این خلاصه و ساده کردن پرسشنامه 18 سوالی (PCBS) شد که از اعتبار و روایی بالایی برخوردار بود.

معرفی هدف این تحقیق:

هدف از این تحقیق بومی  سازی پرسشنامه (PCBS) برای ایران و اعتبار یابی آن در دانش آموزان و دانشجویان بیرجندی است.

گزارش پیشرفت کار:

این پرسشنامه در مرحله اجرا در دانش آموزان و دانشجویان است. حجم نمونه ما 1000 نفر (600 دانش آموز و 400 دانشجو) است. پس از جمع آوری کامل اطلاعات و تجزیه تحلیل پر سشنامه ها، نتایج این تحقیق به اطلاع شما خواهد رسید. حدس مااین است که در اردیبهشت، کار جمع آوری پرسشنامه ها به اتمام برسد و در خرداد ماه بتوانیم نتایج را انتشار بدهیم.


از آنجایی که این وبلاگ به روز رسانی نخواهد شد، شما
می توانید نتایج این تحقیق را در
این آدرس مشاهده کنیدروز جهانی کتاب مبارک

دوشنبه 89/2/6 2:19 صبح| خبر | نظر

روز جهانی کتاب بر جستجوگران دانایی و اندیشه مبارک.
گرچه چند ساعتی از این روز گذشته است اما برای کسب اطلاعات بیشتر از این روز جهانی، می توانید به این لینک مراجعه کنید.


شرافتمندی علمی

یکشنبه 89/2/5 6:38 صبح| روش تحقیق، اخلاق علمی | نظر

چند وقتی است که درگیرِ کار پایان نامه و چند مقاله هستم. چیزهای زیادی در طی این مدت یاد گرفتم. آموختم که رعایت کردن اخلاق علمی چقدر مشکل است. چقدر مشکل است که نخواهی سر خودت و دیگران کلاه بگذاری و تحقیق شرافت مندانه ­ای انجام دهی. چقدر مشکل است از قوانین نا­نوشته ­ای که لازمه­ ی یک تحقیق سالم است پیروی کنی. راستی آیا قوانینی وجود دارد که محقق را ملزم به رعایت اخلاق علمی کند؟ یا اینکه هر کسی بنا بر میل خودش عمل می­ کند؟ طرح پایان نامه­ ی یکی از دوستانم تدوین قوانین شرافت مندی علمی در ایران است. نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشور­ها چنین قوانینی وجود ندارد. لذا لازم است چنین قوانینی تدوین شود تا محققین ملزم به رعایت آن باشند.
اما چرا این مسائل را مطرح کردم؟ یکی از پرسشنامه ­هایی که باید در تحقیقم به کار بگیرم، پرسشنامه­ ی سبک هویت (ISI-6G) است. این پرسشنامه توسط آقای ... ... به فارسی ترجمه و در اصفهان اعتبار یابی و هنجار یابی شده است. وقتی پرسشنامه را مرور کردم متوجه اشتباهات فاحشی شدم که نتوانستم در مقابلش سکوت کنم. قابل توجه خوانندگان باید عرض کنم این پرسشنامه مخصوص دانش آموزان دبیرستانی است و آقای ..... نیز این پرسشنامه را در دانش آموزان دبیرستانی اجرا کرده بود. اما یکی از سوالات پرسشنامه این بود:«از زمان جوانی می­ دانستم می­ خواهم چه کاره شوم». آیا این اشتباه فاحش و اشتباهاتی از این دست که در پرسشنامه کم نبود، اعتبار نتایج تحقیق ایشان را زیر سوال نمی­ برد؟ برخی از اشتباهات ایشان در نحوه ی ارجاع پایان متنی بود. توجه شما را به یکی از ارجاعات ایشان جلب می­ کنم:«Development Psychology, 23, 292- 297». آقای .... اگر این منبع یک مجله است، عنوان مقاله کجاست؟ نویسنده­ ی مقاله کیست؟ در چه سالی به چاپ رسیده است؟ من به عنوان یک خواننده، اگر بخواهم به این منبع دسترسی داشته باشم به کجا باید مراجعه کنم؟
اینها همه رعایت نکردن اخلاق علمی، بی احترامی به خواننده و در نظر نگرفتن حقوق آزمودنی است. و از همه آزار دهنده ­تر اینکه، این مقاله در یکی از مجلات تخصصی معتبر (مجله­ی مطالعات تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی) هم به چاپ رسیده است. البته اگر بشود نام چنین مجله ای را معتبر گذاشت.

پیشنهاده ی تحقیق (پروپزال)

سه شنبه 89/1/31 3:16 صبح| روش تحقیق | نظر

امروز یا بهتر است بگویم دیروز قرار بود که فصل اول پایان نامه ام را از طریق ایمیل برای یکی ازدوستان بفرستم، اما به دلیل اینکه آدرس ایمیل ایشان مشکل داشت موفق نشدم برای ایشان پیامی ارسال کنم. به ذهنم رسید که فصل اول پایان نامه، یا همان پیشنهاده ی تحقیقم را در وبلاگ بگذارم. شاید که مورد استفاده دیگران نیز قرار بگیرد.
عنوان تحقیق: رابطه ی بین حمایت اجتماعی، دینداری و سبک های هویتی در دانش آموزان پسر شهر بیرجند در سال 1389
لینک دانلود پیشنهاده ی تحقیق

مهارت های زندگی چیست؟

دوشنبه 88/12/17 6:28 صبح| مهارت آموزی، مهارت های زندگی | نظر

یکی از راه‌های پیشگیری از بروز مشکلات روانی و رفتاری ارتقاء ظرفیت روانشناختی افراد می‌باشد که از طریق آموزش مهارتهای زندگی جامه عمل می‌پوشد. مهارتهای زندگی عبارت است از مجموعه‌ای از توانایی‌ها که زمینه سازگاری و رفتار مثبت و مفید را فراهم می‌آورند.
فایل پاورپوینت آشنایی با مهارتهای زندگی را می توانید از اینجا دانلود کنید.

مهارت خود آگاهی

دوشنبه 88/12/17 6:24 صبح| مهارت آموزی، خود آگاهی | نظر

یکی از مهمترین عواملی که به ما کمک می کند زندگی خوب و موفقی داشته باشیم ، این است که خود را بشناسیم ، احساس خوبی در مورد خودمان  داشته باشیم و از کسی که هستیم، شاد و راضی باشیم.
فایل پاورپوینت مربوط به مهارت خود آگاهی را می توانید از اینجا دانلود کنید.

   1   2      >

پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت