سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عصبیت ورشد آدمی، کارن هورنای

شنبه 88/2/26 12:13 عصر| کارن هورنای، عصبیت، خودکاوی، روانکاوی | نظر

عصبیت و رشد آدمی، کارن هورنای

هورنای ،کارن(بی تا). عصبیت ورشد آدمی(چاپ چهاردهم). ترجمه: محمد جعفر مصفا. تهران: بهجت 1387

بر خلاف فروید که معتقد بود عقده ناشی از سرکوبهای جنسی ریشه تمام مشکلات روانی است، هورنای معتقد بود ریشه مشکلات روانی محیط نامناسب کودکی است. محیط نامناسب، که به رشد نا مناسب کودک منجر می شود از نظر وی عبارتند از: تحقیر اجحاف وتعدی، زور وفشار، عدم رعایت احتیاجات کودک، بی علاقگی و بی توجهی به کودک، تبعیض بین بچه ها، ایجاد محیط نا امن، سختگیری بیش از حد، ایراد و انتقاد و بهانه جویی بی مورد، زیاد از بچه مواظبت و حمایت کردن و فقدان محبت صادقانه. اما شرایطی مناسب رشد طبیعی کودک است که سرشار از محبت و گرمی، حمایت، آزادی نسبی، کمک، راهنمایی و تشویق باشد

.

به نظر هورنای، اگر شرایط محیط کودک نامناسب باشد، یک احساس نا امنی و اظطراب دائمی در کودک ایجاد می شود که سبب می شود کودک همیشه درحال دفاع کردن از خود باشد. وی این اظطراب را اظراب اساسی می نامد که عبارت است از احساس تنهایی، بی کسی، عجز و بیچارگی در دنیایی که همه افرادش ظالم و زورگو و آزار دهنده اند

.

هورنای ذکر می کند کودک برای مواجهه با این اظطراب اساسی به سه روش متوسل می شود

1)

2)

3)

: مهر.برتری.عزلت.

در ادامه کتاب، هورنای با نگاهی دقیق و موشکافانه به ذکر مسائل و مشکلات هر یک از شخصیت های عصبی(مهر طلب ،برتری طلب و عزلت گزین) می پردازد. همچنین بیان می دارد که چرامهرطلبان همیشه احساس می کنند مورد ظلم واقع شده اند ولی جرات گرفتن حق خود را ندارند، چرا همیشه از دیگران توقع محبت دارند، و یا چرا برتری طلبان چشم دیدن بالاتر از خود را ندارند و همه را ریاکار می دانند و به شدت در پی چیزهایی هستند که وی را برتر از دیگران جلوه دهند، و اینکه چرا کسانی را که اطاعتش می کنند دوست دارد و از اطاعت لذت می برد. و چرا عزلت طلبان به شدت به استقلال نیاز دارند و چرا نسبت به احساسات خود حالت گنگی و گیجی دارند، چرا از اجبار گریزانند و چرا آنقدر خود را بالا مرتبه می دانند که نباید با دیگران بیامیزند و هزار و یک چرای دیگر در این کتاب شرح داده شده

 

.
گزین: فرد از دنیای اطراف کناره می گیرد تا از آسیبها و آزارهای دیگران برکنار باشد
طلبی: فرد سعی می کند آنقدر قوی و برتراز دیگران شود که دیگران جرات نکنند آسیبی به وی برسانند. معمولا فرد پرخاشگر و سلطه جو می شود
طلبی: فرد سعی می کند محبت دیگران را جلب کند و از این طریق از خطر آزارشان در امان بماند. در بزرگسالی هم فرد می شود که تشنه محبت است

بر خلاف فروید که معتقد بود عقده ناشی از سرکوبهای جنسی ریشه تمام مشکلات روانی است، هورنای معتقد بود ریشه مشکلات روانی محیط نامناسب کودکی است. محیط نامناسب، که به رشد نا مناسب کودک منجر می شود از نظر وی عبارتند از: تحقیر اجحاف وتعدی، زور وفشار، عدم رعایت احتیاجات کودک، بی علاقگی و بی توجهی به کودک، تبعیض بین بچه ها، ایجاد محیط نا امن، سختگیری بیش از حد، ایراد و انتقاد و بهانه جویی بی مورد، زیاد از بچه مواظبت و حمایت کردن و فقدان محبت صادقانه. اما شرایطی مناسب رشد طبیعی کودک است که سرشار از محبت و گرمی، حمایت، آزادی نسبی، کمک، راهنمایی و تشویق باشد

.

به نظر هورنای، اگر شرایط محیط کودک نامناسب باشد، یک احساس نا امنی و اظطراب دائمی در کودک ایجاد می شود که سبب می شود کودک همیشه درحال دفاع کردن از خود باشد. وی این اظطراب را اظراب اساسی می نامد که عبارت است از احساس تنهایی، بی کسی، عجز و بیچارگی در دنیایی که همه افرادش ظالم و زورگو و آزار دهنده اند

.

هورنای ذکر می کند کودک برای مواجهه با این اظطراب اساسی به سه روش متوسل می شود

1)

2)

3)

: مهر.برتری.عزلت.

در ادامه کتاب، هورنای با نگاهی دقیق و موشکافانه به ذکر مسائل و مشکلات هر یک از شخصیت های عصبی(مهر طلب ،برتری طلب و عزلت گزین) می پردازد. همچنین بیان می دارد که چرامهرطلبان همیشه احساس می کنند مورد ظلم واقع شده اند ولی جرات گرفتن حق خود را ندارند، چرا همیشه از دیگران توقع محبت دارند، و یا چرا برتری طلبان چشم دیدن بالاتر از خود را ندارند و همه را ریاکار می دانند و به شدت در پی چیزهایی هستند که وی را برتر از دیگران جلوه دهند، و اینکه چرا کسانی را که اطاعتش می کنند دوست دارد و از اطاعت لذت می برد. و چرا عزلت طلبان به شدت به استقلال نیاز دارند و چرا نسبت به احساسات خود حالت گنگی و گیجی دارند، چرا از اجبار گریزانند و چرا آنقدر خود را بالا مرتبه می دانند که نباید با دیگران بیامیزند و هزار و یک چرای دیگر در این کتاب شرح داده شده

 

.
گزین: فرد از دنیای اطراف کناره می گیرد تا از آسیبها و آزارهای دیگران برکنار باشد
طلبی: فرد سعی می کند آنقدر قوی و برتراز دیگران شود که دیگران جرات نکنند آسیبی به وی برسانند. معمولا فرد پرخاشگر و سلطه جو می شود
طلبی: فرد سعی می کند محبت دیگران را جلب کند و از این طریق از خطر آزارشان در امان بماند. در بزرگسالی هم فرد می شود که تشنه محبت است

 


پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت