سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مهارت همدلی

دوشنبه 88/12/17 6:3 صبح| مهارت آموزی، همدلی | نظر

برای اینکه بتوانیم عزیزانمان را درک کنیم، باید بتوانیم دنیا را از دریچه نگاه آنها ببینیم. این توانایی قابل آموزش و یادگیری است. می توانی پاور مربوط به مهارت همدلی را از اینجا دانلود کنید.

پیوند به سایت های مرتبط با تعلیم و تربیت